• Hadits Arba'in

  #22.Menjaga Ibadah Wajib Berbuah Surga

  Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat yang wajib, berpuasa Ramadhan, Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram ) dan saya tidak tambah sedikitpun, apakah saya akan masuk surga? Beliau bersabda: Ya

  Muhamad Ihsan Firdaus

  25 Aug 2023

  293 Viewed

 • Hadits Arba'in

  #21. Iman Beriring Istiqamah

  Wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun selainmu. Beliau bersabda, Katakanlah: saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. 

  Muhamad Ihsan Firdaus

  25 Aug 2023

  356 Viewed

 • Hadits Arba'in

  #20. Malu Sebagai AKhlak Terpuji

  Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah:  Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka.

  Muhamad Ihsan Firdaus

  25 Aug 2023

  324 Viewed

 • Hadits Arba'in

  #19. Jagalah Allah! Dia Akan Menjagamu

  Wahai ananda, saya akan mengajarkan kepadamu empat perkara: Jagalah Allah ), niscaya Dia akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu ). Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering.

  Muhamad Ihsan Firdaus

  25 Aug 2023

  333 Viewed

 • Hadits Arba'in

  #18. Bertakwa di Mana Pun Berada

  Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik .“

  Muhamad Ihsan Firdaus

  25 Aug 2023

  293 Viewed

 • Hadits Arba'in

  #17. Perintah Berbuat Ihsan terhadap Segala Sesuatu

  Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya.

  Muhamad Ihsan Firdaus

  25 Aug 2023

  350 Viewed